Nasza oferta

Ka??dego dnia wiele ci???arówek z logiem Fenedi Logistics wyje??d??a w kierunku Hiszpanii i Portugalii.

Realizujemy dostawy w ka??dy rejon Hiszpanii i Portugalii od pojedynczej palety do ca??ej naczepy.

Wykorzystujemy ró??ne ??rodki transportu dostosowane do potrzeb klienta. Oferujemy transport ponadnormatywny. 

 

Transport Hiszpania

?ADUNKI CA?OPOJAZDOWE, CZ??CIOWE, DROBNICOWE - NIEZALE??NIE OD WIELKO?CI REALIZUJEMY PE?EN ZAKRES PRZESY?EK. 

BARCELONA, IRUN, MADRID, SEVILLA, VALENCIA, ALICANTE, MALAGA, VALLADOLID, VIGO - NIEZALE??NIE OD MIEJSCA ZA?ADUNKU LUB ROZ?ADUNKU FENEDI TRANSPORT REALIZUJE US?UGI NA TERENIE CA?EJ HISZPANII

DZI?KI CODZIENNYM WYJAZDOM DO I Z HISZPANII GWARANTUJEMY RZETELNY SERWIS

Transport Portugalia

DZI?KI CODZIENNYM WYJAZDOM DO PORTUGALII FENEDI LOGISTICS GWARANTUJE KRÓTKI CZAS REALIZACJI DOSTAW.

RZETELNI PARTNERZY I ZNAJOMO?? RYNKU GWARANTUJE REALIZACJ? US?UG NA WYSOKIM POZIOMIE.

NOWOCZESNY TABOR I WYSPECJALIZOWANY ZESPÓ? GWARANTUJ? PROFESJONALIN? OBS?UG? WSZYSTKICH RODZAJÓW DOSTAW, OD DROBNICY PO PE?NY POJAZD.

Transport Baleary i Wyspy Kanaryjskie

DZI?KI CODZIENNYM WYJAZDOM NA BALEARY (MAJORKA, IBIZA, MINORKA) MO??EMY ZAPEWNI? SZYBKI SERWIS I KRÓTKIE CZASY DOSTAW. 

COTYGODNIOWE WYJAZDY NA WYSPY KANARYJSKIE POZWALAJ? ZACHOWA? RZETELNY SERWIS.

MO??ESZ LICZY? NA NASZ PROFESJONALIZM I WIEDZ? W ZAKRESIE TRANSPORTÓW NA WYSPY.

Transport Specjalny

DZI?KI ZRÓ??NICOWANEMU TABOROWI FENEDI TLOGISTICS MO??E PRZEWIE??? KA??DEGO RODZAJU TOWAR.

ELASTYCZNY I PRZYJAZDY SERWIS GWARANTUJ? SZYBK? I PEWN? REALIZACJ? TRANSPORTÓW.

SZEROKA WIEDZA RYNKU TRANSPORTOWEGO DAJ? PEWNO??, ??E PA??STWA TOWAR B?DZIE DOSTARCZONY ZGODNIE Z USTALENIAMI.

Transport Ekspresowy Europa

MIMO, ??E SPEPCJALIZUJEMY SI? W TRANSPORTACH DO I Z HISZPANII I PORTUGALII MAMY DO?WIADCZENIE I MO??LIWO?CI W ZAKRESIE TRANSPORTU NA TERENIE CA?EJ EUROPY.

CZECHY, S?OWACJA I W?GRY TO KIERUNKI, KTÓRE SKUTECZNIE OBS?UGUJEMY OD WIELU LAT.

ODBIORY I DOSTAWY W POLSCE POZWALAJ? NA OBS?UG? PRZESY?EK Z KA??DEGO MIEJSCA, ZGODNIE ZE ZLECENIEM.

DOK?ADNIE WIEMY JAK ZORGANIZOWA? TRANSPORT ABY ZAPEWNI? RZETELNY SERWIS I UTRZYMA? KOSZTY NA EFEKTYWNYM POZIOMIE.

Magazynowanie

FENEDI TRANSPORT ZAPEWNIA W?ASNY I BEZPIECZNY MAGAZYN W REJONIE WROC?AWIA.

DZI?KI WSPÓ?PRACY ZE SPRAWDZONYMI PARTNERAMI JESTE?MY W STANIE ZAPEWNI? US?UG? LOGISTYCZN? W WIELU  LOKALIZACJACH W HISZPANII I PORTUGALII.

NASZA WIEDZA I DO?WIADCZENIE S? GWARANTEM EFEKTYWNYCH ROZWI?ZA?? DLA NASZYCH KLIENTÓW.

Spain

Transport Hiszpania

Portugal

Transport Portugalia

Spanish Islands

Transport Baleary i Wyspy Kanaryjskie

Special Transport

Transport Specjalny

 Express Transport

Transport Ekspresowy Europa

Warehousing

Magazynowanie

Jesteś zainteresowany? Wybróbuj nas już teraz! Uzupełnij formularz zapytania ofertowego

O firmie FENEDI Logistics

Dzi?ki zró??nicowanemu, w??asnemu taborowi oraz wspó??pracy z przewo??nikami kontraktowymi jeste??my gotowi szybko i elastycznie reagowa? na potrzeby klientów. W??ród naszej floty mo??emy wyró??ni? nast?puj?cy tabor:

• Naczepa typu Mega z podnoszonym dachem 300 mm
• Zestaw typu Jumbo o wysoko??ci 300 mm
• Naczepa typu Coilmulda
• Ch??odnia
• Izoterma
• Bus

Ca??a flota jest wyposa??ona w linki celne, mo??liwo??? przewozu towarów niebezpiecznych oraz system GPS.

71
Samochody
10,704
KM/dzień
567
Zadowoleni klienci

Kim jesteśmy

 • Nasza misja

  Dostarczanie wyników poprzez rzeteln? obs??ug? wspieran? przez elastyczne i przyjazne rozwi?zania.

 • Nasza wizja

  Sta? si? liderem w transporcie do i z Hiszpanii i Portugalii.

 • Nasze warto??ci

  NASTAWIENIE NA KLIENTA, EFEKTYWNO??, PRZEDSI?BIORCZO??, ELASTYCZNO??

Nasi partnerzy

Bądźmy w kontakcie!

Fenedi Logistics
 • FENEDI LOGISTICS SP.  Z O.O.
 • ul. ?w.Andrzeja 6
 • 55-011 Siechnice
 • DUNS 366194840

 

 • MOBILE +48 882 599 710
 • TEL +48 (71) 727 68 28
 • FAX +48 (71) 727 68 29
 • E-MAIL transport@fenedi.pl